Veluwse Israel Vrijstaat

Wie zijn wij?Wij zijn vader en zoon Pieter Frank van de familie van der Meer Sr. en Jr. Onze intresses liggen op vele gebieden. Wij onderzoeken vele zaken die plaats vinden om ons heen en in de wereld. Deze onderzoeken publiceren wij in brochure-vorm welke te lezen zijn op onze website: www.pentahof.nl
Wij houden van de natuur en zien dan ook met lede ogen aan dat de mensheid steeds verder van de natuur afkomt te staan en zelfs meent boven de natuur te kunnen gaan staan. Deze levenswijze zal zich vroeg of laat wreken. Wij proberen zo dicht mogelijk bij de natuur te leven in harmonie met de natuurwetten.
Begin 2013 hebben wij een bosperceel gekocht van bijna 3,5 hectare groot. Dit perceel is gelegen in de provincie Gelderland in het midden van de Veluwe en valt onder de gemeente Putten. Toen wij het kochten was het een grote chaos. Er was bijna niet doorheen te lopen. Wij zijn bezig om er een mooi bos van te maken en beplanten het met een grote diversiteit aan bomen en struiken zodat er ook een diversiteit aan dieren in kan leven. Het bos hoeft voor ons geen geld op te leveren. Vandaag de dag draait alles om winst, overal wil en moet men geld uithalen. Zo leven wij niet meer. Geld is lucht, is bedrog. Je kunt het niet eten en maakt je niet gelukkig. Daarentegen maakt het leven en het bezig zijn in de natuur wél gelukkig. En de natuur bied je een rijkdom aan voedsel.
Met onze levenswijze en onze publicaties proberen wij tot een voorbeeld te zijn en hopen wij dat mensen na gaan denken over hun leven en de samenleving. Want het gaat niet goed! De mensheid is ziek, doodziek op velerlei gebied. Wat moeten we dan doen? Onze levenswijze drastisch veranderen, voordat de natuur zich gaat wreken over onze tegennatuurlijke daden. En wel als gevolg van de wet van oorzaak en gevolg. Wat je zaait, zul je oogsten.
Wij leven in vol vertrouwen en afhankelijkheid van onze Schepper die wij JHWH noemen. Onze Schepper wijst ons de weg die wij te gaan hebben. En die is niet altijd gemakkelijk, ja vaak zelfs pijnlijk. Maar na het zure zal Hij het zoete geven.


Namens:
De soevereine, van God afhankelijke, Voortrekkers van de Veluwse Israel-Vrijstaat; Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit de Goddelijke kracht en intuïtie, strijdend voor vrijheid en rechtvaardigheid.