Veluwse Israel Vrijstaat

Uitleg van ons wapenschild
Het wapenschild is door een goede vriend van ons uit Australie geconstrueerd in opdracht van de familie van der Meer.
Het wapenschild geeft via symbolen de overgang aan van het kosmische Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, van geloof en geloven naar echt weten, van externe waarheid naar intuïtie vanuit het hart.

De Grote Jaarcirkel duurt 25.920 jaren. Deze is verdeeld in 12 aionen of tijdvakken, zoals in de Dierenriem aangegeven, welke zijn aangegeven door 12 Levensbloemen in de buitenste cirkel. De cirkel of bol-symboliek wordt uitgelegd in brochures op onze website www.pentahof.nl
Het getal 12 wijst naar de 12 stammen Israels, de zonen van Jakob, waarna de twaalf korenaren verwijzen. Onze klok telt 12 uren, en ook de kosmische klok telt 12 tijdvakken van 2160 jaren. De ouroboros rechts onderin het wapenschild is weergegeven als een lemniscaat, een liggende 8, als symbool van oneindigheid. Het is een reptiel of slang die in zijn eigen staart bijt. De slang is ook een symbool van metamorfose, daar ze de oude huid afstroopt en in een nieuwe huid verschijnt. De stam Dan had een slang in het wapenschild. Dat punt waar de slang in zijn eigen staart bijt markeert een uniek overgangspunt, wat u uitgebreid kunt lezen op onze website, maar ook in het boek van Jan Wicherink: "De Grote Galactische Conjunctie 2012 kruisen".
De datum 21-12-2012 was hierbij van cruciaal belang.
25.920 minuten : 60 = 432 uren. Het getal 432 Hertz geeft de grondtoon aan van de natuurlijke universele stemming
Zie:http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/

De ouroboros als kosmische klok geeft de juiste tijd(en) aan, waar Johan Oldenkamp een uitleg over geeft, zie: www.pateo.nl Hoe laat is het?

Van de 12 levensbloemen zijn er drie onzichtbaar, verborgen achter het schild. Links van het schild verschijnt de eerste levensbloem, nog flauw en wazig, wat wijst naar de eerste bewustwording van de ware identiteit van de 12 stammen. De levensbloemen worden steeds helderder naarmate ze rechtsom omhoog gaan. De bewustwording is als belofte in de profeet
Jeremia 30-33 te lezen.  De regenboog is als symbool van Gods trouw aan de natuur en de mensheid aanwezig en bevat 7 kleuren. Het getal 7 zien we terug in de 7 scheppingsdagen en 7 weekdagen. Ook telt een octaaf 7 tonen.
                                            
Het wapenschild bevat middenin een drieluik (drie dimensies waarin wij momenteel leven), waarin de drie wapens aanwezig zijn van de gemeente Barneveld en Putten, en de stad Ede. De symbolen in de drie wapenschilden vormen een symbiose, het samenleven van twee of meer verschillende soorten wezens. Het hert in het wapen van Putten heeft 7 uitsteeksels. De vlinder in het wapen van Barneveld telt in deze oude afbeelding 4 vleugelsdelen, 3 rompdelen 2 voelsprieten (4.3.2 Hz als
grondtoon van de schepping) en 10 zonnestralen. De drie wapens vormen een symbiose, waarbij 2 mensfiguren aanwezig zijn, een man en een vrouw. Er zijn 5 dierfiguren aanwezig, 2 vissen, 1 vlinder en 1 hert. Er zijn 2 planten en 2 bloemen aanwezig. Ook 1 planeet, de zon, helios.  Ook is de aarde, terra, 3x zichtbaar als terras.  De Elementen vuur (zon), aarde,
lucht, water en aether (zonnestralen) ontbreken niet. In het Barnveldse wapen uit later tijd is de zon met vijfhoekige stralen
getekend en heeft de symbolische vlinder 6 vleugeldelen.

De naam van de nieuwe mini-staat luidt: Veluwse Israël-vrijstaat.
De huidige staat Israel is een nepstaat, opgericht door zionisten, merendeels bestaande uit Askenazen, die geen Semitische oorsprong hebben, maar een Turks/Mongoolse herkomst bezitten. In het bijbelboek Openbaringen 2:9 en 3:9 wordt verwezen naar deze leugenachtige lieden.
De 12 stammen Israels zijn allen in de verstrooiing, zijn onwetend van hun ware identiteit, en leven als verloren schapen in de kustlanden van Noord-West Europa. De bewustwording is in werking gezet. Het transformatieproces is gaande. Daar wijzen o.a. de gemeentewapens van Barneveld en Putten op, en ook het stadswapen van Ede.  
Nederland vervult een speciale rol als het vanouds genoemde ‘Westerse Israels", of ‘Kanaän in het Westen", zoals het door onze voorvaderen intuïtief werd genoemd. De echte Davidster is een vijfpunt en geen zespunt, een pentagram en geen hexagram. De kleuren rood, wit en blauw zijn kleuren die reeds in de tabernakel van Mozes aanwezig waren, en ook
in de Nederlandse vlag voorkomen. In het midden van het pentagram is een afbeelding van Nederland aangebracht, centraal, als kustland.

Onderin de sjerp, waarop de naam Veluwse Israel-vrijstaat staat geschreven in 22 letters, twee elftallen.  Erboven is rechts de ouroboros en links de Mandorla geplaatst. De Mandorla of Vesica Piscis is de baarmoeder van de dageraad, van de schepping. In de Levensbloem is de vesica piscis veelvuldig aanwezig.  Het lemniscaat is een symbool voor oneindigheid, als symbool van Israels oneindige bestemming. Israel is een voorbeeld en zegen voor alle volkeren op aarde, en zal opnieuw een
koninkrijk vormen, als de steen die zonder handen afgehouwen wordt, zie Daniël 2. Een Davidstelg zal koning zijn en naar gerechtigheid en vrede regeren in het aanstaande Gouden Tijdperk.

Dus even voor de duidelijkheid: Wij hebben totaal niets van doen met de zionistische staat Israel in het Midden-oosten. Wij hebben geen enkele binding of belangenverstrengeling of handelsovereenkomst met de zionistische staat Israel.