Veluwse Israel Vrijstaat

Waarom hebben wij een vrijstaat opgericht?


Om meerdere redenen hebben wij een vrijstaat opgericht.
1. Wij hebben een vrijstaat opgericht omdat wij het vreemd vinden dat je als eigenaar van een stuk grond je daar niet mag doen wat je wilt, maar dat de overheid een bestemmingsplan maakt waaraan jij je hebt te houden. Dus wie is nou eigenlijk eigenaar? Wie heeft de eigendomsakte? Er kunnen toch geen twee eigenaren zijn van hetzelfde stuk grond? Indien de Nederlandse staat claimt eigenaar te zijn, laat ze dan maar eens hun eigendomsakte laten zien.
2. Wij hebben een vrijstaat opgericht om rede dat wij ernstig belemmerd werden in het uitvoeren van onze ideen die vanuit onze intuitie kwamen en nog komen.
3. Het onmenselijk en onredelijk gedrag van de ambtenarij in de Nederlandse staat heeft ons doen besluiten om ons van zulke gevoelloze, negatieve en listige mensen vrij te maken.
4. Wij mensen zijn niet gemaakt om in slavernij te leven. In de Nederlandse staat ben je als mens niet vrij, je bent op allerlei manieren tot slaaf gemaakt.
5. De belasting die de Nederlandse staat van haar inwoners eist is vele male hoger dan de bijbelse norm. In onze vrijstaat is geen belastingsysteem.
6. Wij willen een samenleving zonder geld, omdat geld de wortel is van twist, haat, ruzie en vele oorlogen.
7. Wij willen een samenleving zonder rangen of standen.

Kortom: Wij willen vrij zijn! Leven in harmonie met de natuurwetten.

Vrij van de menselijke macht en wetten, gebonden aan de hemelse Macht en de natuurwetten!!!