Veluwse Israel Vrijstaat

Onze volksliederen
Alle man van Israëls stam
Voelen zich der vaad'ren zonen
Willen vrij op 't plekje wonen
Dat hun tot een eigendom kwam
Eigen meester, niemands knecht
Natuurgetrouw en recht
Stalen vuist en rappe hand zo die gaat
Zo is 't volk van de Veluwse Israel-vrijstaat


Psalm 46:6
JHWH de God der legerscharen
Is met ons, hoedt ons in gevaren
JHWH de God van Jakobs zaad
Is ons een burcht, een toeverlaat.


Psalm 60:7
Geef Gij ons hulp in tegenheen;
Bij U is raad, bij u alleen;
't Is vruchtloos waar men zich mee vleit;
Want 's mensen heil is ijdelheid.
Wij zullen dapp're heldendaan
In God verrichten; hoe 't moog gaan,
Hij, Die van ons wordt aangebeden,
Zal onze weerpartij vertreden.