Veluwse Israel Vrijstaat

Vanwaar de naam: Veluwse Israel Vrijstaat?De naam van onze vrijstaat luidt: Veluwse Israël-vrijstaat.

Als mensen naar de naam van onze vrijstaat vragen, dan is hun eerste vraag: waarom Israel in de naam?
We zullen het proberen uit te leggen.

Om te beginnen is onze vrijstaat gelegen in Gelderland in het midden van de Veluwe, vandaar dat we beginnen met Veluwse.
Bij het woord Israel denken de meeste mensen gelijk aan de staat Israel in het Midden-Oosten. Maar de huidige staat Israel is een nepstaat, opgericht door zionisten, merendeels bestaande uit Askenazen, die geen Semitische oorsprong hebben, maar een Turks/Mongoolse herkomst bezitten. In het bijbelboek Openbaringen 2:9 en 3:9 wordt verwezen naar deze leugenachtige lieden. Wij hebben totaal niets van doen met de zionistische staat Israel in het Midden-Oosten. Wij hebben geen enkele binding of belangenverstrengeling of handelsovereenkomst met de zionistische staat Israel.
Jakob wordt in de bijbel Israel genoemd en Jakob kreeg twaalf zonen die de twaalf stammen Israels vertegenwoordigen. De nakomelingen van deze twaalf zonen worden Israelieten genoemd. Deze twaalf stammen zijn allen in de verstrooiing gegaan en zijn voornamelijk in Noord-West Europa terecht gekomen en vanuit daar de hele wereld overgegaan. De kern van de twaalf stammen leeft thans nog in Noord-West Europa, maar de meeste mensen hier zijn onwetend van hun ware identiteit en leven als verloren schapen in de kustlanden van Noord-West Europa.
Wij weten dat wij nakomelingen zijn van één van die twaalf stammen en dat wij dus Israelieten zijn. (Let op; geen Israelies). En dat de God van Abraham, Izak en Jakob tevens onze God is. Zodat de verbonden en de beloften aan onze aartsvaders gedaan, ook voor ons gelden en ons een geweldige toekomst beloven.
Nederland vervult een speciale rol als het vanouds genoemde ‘Westerse Israel", of ‘Kanaän in het Westen", zoals het door onze voorvaderen intuïtief werd genoemd.

Voorgaande is in het kort samengevat wat wij met Israel bedoelen. Maar dit onderwerp is zéér groot. Op onze website: www.pentahof.nl staan tientallen brochures over dit onderwerp te lezen.