Veluwse Israel Vrijstaat

DoelstellingenDoelstellingen van de Veluwse Israel-Vrijstaat

* Op een zo natuur getrouw mogelijke wijze omgaan met ons grondgebied, een bosperceel van 3,5 ha groot.

* Een vredelievende neutrale vrijstaat vormen die geweld vermijd.

* Het onderhouden van internationale betrekkingen met vredelievende naties, o.a. uitwisseling van kennis en vaardigheden op technologisch gebied, ecologisch, biologisch en educatief gebied en sociaal welvaren.

*  Het bevorderen van vrijheid van de enige ware godsverering die verankert is in de natuurwetten, vrijheid van handelen, vrijheid van meningsuiting, vrijheid vanuit soevereiniteit tot creativiteit, zelfontplooiing van artistieke gaven in de ruimste zin des woords.

* Het bevorderen van orde vanuit de chaos, constructief en vernieuwend bezig zijn.

* Uitbuiting van mensen of dieren bestrijden. Dus geen dieren meer in gevangenschap houden om ze vet te mesten, te doden en vervolgens op te eten. Leven en laten leven. Gij zult niet doden.

* Instrueren van jongeren en ouderen om te kunnen leven en overleven in de natuur zonder de moderne middelen, ergo terug naar de basisvoorwaarden van ons bestaan en voortbestaan.

* Het doorlopen van de gehele levenscyclus in de natuur, van verwekking tot begraven.

* Onderzoek doen naar en voorlichting geven inzake micro- en macrobiologie.

* Het bestrijden van geweld door bewustwording.

* Geldloze samenleving. Geld maakt alleen maar slaven.

* Geen onderscheid in rangen of standen, iedereen is gelijk.

* Het bevorderen van kennis inzake de zogeheten ‘Heilige Geometrie’.

* Het bevorderen van kennis aangaande het huwelijk, voortplanting, geboorte en opvoeding van kinderen om alzo een einde te maken aan de huidige chaos die er op deze gebieden heerst.

* Het bestrijden van anti-semitisme en van discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, etc. Ieder mens heeft vrije keuze.  

* In het bosperceel gedenkbomen planten ter herrinering aan de slachtoffers van de tweede wereldoorlog, alsmede de slachtoffers van geweld. Dus een gedenkbos waar in alle stilte en rust verdriet, onrecht en gemis verwerkt kan worden.

* Bewustmaking van een gezonde leefwijze betreffende voeding, verzorging, straling, etc.., om van degeneratie tot regeneratie te geraken. 

* Kinderen onderwijzen in de basisvoorwaarden van en voor het leven, bewustmaking van de gevaren van de huidige maatschappelijke Babylon structuren. Geen onderwijssystemen zoals die er nu zijn.

* De natuur gebruiken en indelen volgens de permacultuur principes.