Veluwse Israel Vrijstaat

Onze grondwet


Onze grondwet is de natuur. De grondwet die wij hanteren in de Veluwse Israel Vrijstaat, is het verbond wat God met de Israelieten gesloten heeft, zie het Verbondsboek. Dit komt er op neer dat zij in gehoorzaamheid dienden te leven met de natuurwetten. Als ze dit deden dan zouden ze gezegend worden met gezondheid, nakomelingen, liefde, vrede, vreugde, eenheid en vrijheid. Bij ongehoorzaamheid aan de natuurwetten, zal de natuur zichzelf gaan wreken d.m.v. degeneratie zoals: ziekte, liefdeloosheid, kinderloosheid, geweld, oorlogen, natuurrampen, verdeeldheid en leven in slavernij. De natuurwetten kunt u lezen bij Brochures en dan de brochure no. 636.
Het moge een ieder duidelijk zijn dat het overgrote deel der mensheid vandaag de dag in strijd leeft met de natuurwetten. Vandaar alle ellende, pijn en verdriet. Voor velen is het leven tot een hel gemaakt. Waar is nog Liefde? Onze wereld gaat ten onder aan liefdeloosheid.
Wij als voortrekkers van de Veluwse Israel Vrijstaat hebben het tot een doel in ons leven gemaakt om de mensheid wakker te schudden, de weg naar en het leven in harmonie met de natuurwetten te onderwijzen, zelf het goede voorbeeld te geven, te zoeken naar waarheid, te strijden voor rechtvaardigheid en vrijheid voor mensen en dieren. Elke uitbuiting of onderdrukking van mens of dier bestrijden wij.
Het is de hoogste tijd dat de mensheid zich gaat bekeren. Zich gaat afkeren van het oude en gaat leven en denken op een hoger niveau. Want indien de mensheid zich niet snel bekeerd van zijn onnatuurlijk leven, dan zal de natuur zichzelf genadeloos gaan wreken.

Voor de duidelijkheid hebben wij in het kort hieronder een onvolledige opsomming gemaakt van het leven zoals God wil dat wij leven en zoals wij dat voor ogen hebben in de Veluwse Israel Vrijstaat. Deze opsomming zal vanzelf sprekend zijn voor de mens die vanuit zijn hart dicht bij de Schepper en de natuur leeft.

-  De Schepper van hemel en aarde, de God van het volk Israel (let op: niet het volk der joden in de zionistische staat), de God van Abraham, Izaak en Jakob mag alléén aanbeden worden. Dus geen aanbidding van andere goden. Geen aanbidding van afgodsbeelden.     
-  Geen samenligging van mensen van hetzelfde geslacht. Dus geen homo's of lesbiennes.
-  Geen samenligging met dieren.
-  Geen alcohol, tabak, drugs of enig ander verslavend middel.
-  Sierraden, cosmetica of iets dergelijks hebben geen enkele nut. Het maakt een mens alleen maar ijdel en hoogmoedig. Wees jezelf zoals je bent!
-  Geen abortus of euthanasie
- Geen rassenvermenging. Hebt u wel eens een duif met een kraai zien paren? Of een mus met een roodborstje?
-  Geen overspel of bloedschande.
-  Geen vuurwerk.
-  Geen doodslag van mensen of dieren.
-  Geen plastic speelgoed.
-  Eenvoudig, netjes en deugdelijk gekleed, geen naaktheid.
-  Geen grof of lasterlijk taalgebruik.
- Geen reclames of teksten op kleding die niet overeenkomen met de grondbeginselenvan de natuur en de Veluwse Israel Vrijstaat.
-  Verboden zich kaal te scheren, voor zowel vrouwen als mannen.
-  Zaterdag is rustdag.
-  Kinderen worden door eigen ouders onderwezen. Dus geen schoolsysteem.
-   

Nogmaals: Voor de mens die op hoger niveau leeft in harmonie met de natuurwetten, zullen bovenstaande regels geen beperking of last zijn maar een gewoonte, een vanzelfsprekendheid.