Veluwse Israel Vrijstaat

Kikkerpoel


In het bos lag een bestaande kikkerpoel die compleet dichtgegroeid was. Wij hebben de kikkerpoel uitgegraven en een stukje vergroot zodat er een mooi geheel ontstaat. Met opzet hebben wij de kikkerpoel niet rond of ovaal gemaakt maar grillig van vorm met allemaal verschillende inhammen zodat je een grotere lengte aan oever krijgt wat weer gunstiger is voor de kikkers en andere dieren. De lengte van de oeverlijn bepaalt het aantal mogelijke territoria en is daarom van invloed op de populatiedichtheden. Deze kikkerpoel uitgraven hebben wij geheel zelf bekostigd dus zonder subsidies. En wel om de rede dat het aanvragen van subsidies een lang en moeizaam traject is en dat je dan afhankelijk bent van de subsidie verstrekker. Voor dat wij begonnen hebben wij een boekje gekocht: Poelen en andere kleine wateren, van de stichting Landschapsbeheer Nederland, waarin te lezen is hoe je kikkerpoelen moet aanleggen en onderhouden. Tevens is in dit boekje te lezen dat er in de provincie Gelderland geen vergunning vereist is voor het aanleggen van een kikkerpoel mits deze niet groter wordt dan 1000 vierkante meter, niet dieper dan drie meter en het grondverzet minder dan 1000 kubieke meter bedraagt. Rondom de kikkerpoel hebben wij van alles aangeplant en gezaaid. Zie hieronder het resultaat.


Zoek de kikker.....