Veluwse Israel Vrijstaat

Brochures


-     De heksenjacht: Gemeente Barneveld en Putten      no. 854
       www.pentahof.nl/Brochures/854-Heksenjacht-Putten.pdf

-     De heerschappij der illegalen        no. 759
      www.pentahof.nl/Brochures/759-Illegalen.pdf

-     Verzoek aan de Gemeente Putten:
      www.pentahof.nl/Brochures/brieven/verzoek%2002-04-14.pdf

-     De Veluwse Israel Vrijstaat                          no. 720
      http://www.pentahof.nl/Brochures/720-Veluwse%20Vrijstaat.pdf

-     Gemeentewapens en wedergeboorte         no. 726
      http://www.pentahof.nl/Brochures/726-GemeentewapensPutten
      Bveld.pdf


-     De vrije mens                                                   no. 716
      http://www.pentahof.nl/Brochures/716-vrijemens.pdf
 
-     Hedendaags plakkaat van verlatinghe        no. 743
      www.pentahof.nl/Brochures/743-plakkatVerlatinghe.pdf

-     De Natuurwetten                                              no. 636
       http://www.pentahof.nl/Brochures/636-De%20natuurwetten.pdf

-     De VN rechten van de mens                             no. 738
       http://www.pentahof.nl/Brochures/738-VNrechtenmens.pdf

-     Claim aan de Gem. Putten wegens het ontruimen van ons land
       op 21-12-2013

       www.pentahof.nl/Brochures/brieven/claim009%2021-12.pdf

-     Aanklacht wegens actief antisemitisme 02-02-2014
       http://www.pentahof.nl/Brochures/brieven/claim014VIVantisem
       klacht%202-2-2014.pdf

-     Macht en machtsmisbruik        no. 793
       www.pentahof.nl/Brochures/793-macht.pdf

-     Vrijheid en Blijheid       no. 791
       www.pentahof.nl/Brochures/791-Vrijheid-Blijheid.pdf

-      De VN-resolutie 56/38      no. 765
        www.pentahof.nl/Brochures/765-VN-resolutie56-38.pdf

-      Slavernij en hoe vrij te worden         no. 756
        www.pentahof.nl/Brochures/756-Slavernij-vrijwording.pdf


-      Verslag van de oprichting van de Veluwse Israel Vrijstaat
        www.pentahof.nl/Brochures/751-Verslag%20VIV.pdf

-      Onafhankelijkheids verklaring     no.758
       www.pentahof.nl/Brochures/758-Onafhankelijkheidsverklaring.-pdf.pdf

-      Hoe staat het met ons strafrecht?    no. 552
        http://www.pentahof.nl/Brochures/552%20Hoe%20staat%20het%20met%20Strafrecht.pdf

-      De Parels van de Veluwe (deel3)    no. 849
       www.pentahof.nl/Brochures/849-veluwe%20deel%203.pdf

-      De Hedendaagse 'Parels' van de Veluwe (deel2)    no. 848
        www.pentahof.nl/Brochures/848-veluwe%20deel%202.pdf

-      De Hedendaagse 'Parels' van de Veluwe (deel1)    no. 844
       http://www.pentahof.nl/Brochures/844%20Veluwe%201.pdf